اولین کد روی قطعه حرف  ( وی ) است

کد قطعه قطعه      سازنده    تعداد پایه و شکل ظاهری سایز قطعه مشخصات             
V0p PBR941 NXP N SOT23 npn RF ft 8GHz
V0p PBR947 NXP N SOT323 npn RF ft 8.5GHz
V01 VN50300T Sil M n-ch enh mosfet 500V 22mA
V02 VN0605T Sil M n-ch enh mosfet 60V/0.18A
V04 VN45350T Sil M n-ch enh mosfet 450V 20mA
V1p BFT25 Phi N SOT23 npn RF 5V 6.5mA 2.3GHz
V1 MRF959 Mot N SC75 npn RF fT 9GHz
V1 DZ23C2V7 Dio A SOT23 dual cc zener 2.7V 0.3W
V1 ۱SV160 Tos B SC59 FM AFC varicap 10pF
V2 BFQ67 Tfk N SOT23 npn RF fT 7.5 GHz 50mA
V2p BFQ67 NXP N SOT23 npn RF fT 7.5 GHz 50mA
V2p BFQ67W NXP N SOT323 npn RF fT 7.5 GHz 50mA
V2 DZ23C3V0 Dio A SOT23 dual cc zener 3.0V 0.3W
V3 BFG67 Phi X SOT143 npn RF fT 8GHz 50mA
V3 DZ23C3V3 Dio A SOT23 dual cc zener 3.3V 0.3W
V3 ۱SV225 Tos DT SC59 ۲ x FM tuning varicap 20pF
V3p BFG67 NXP TQ SOT143 npn RF fT 8GHz 10V 50mA
pV3 BAT54A Phi A SOT23 dual ca 30V 0.2A schottky
tV3 BAT54A Phi A SOT23 dual ca 30V 0.2A schottky
wV3 BAT54A Phi A SOT23 dual ca 30V 0.2A schottky
V4 DZ23C3V6 Dio A SOT23 dual cc zener 3.6V 0.3W
V4 ۱SV228 Tos DT SC59 ۲ x FM tuning varicap 30pF
pV4 BAT54S Phi D SOT23 dual series 30V 0.2A schottky
tV4 BAT54S Phi D SOT23 dual series 30V 0.2A schottky
wV4 BAT54S Phi D SOT23 dual series 30V 0.2A schottky
V4p BAP64-06W NXP A SOT323 dual ca 3GHz RF pin diode
V5 BFG197 Phi X SOT143 npn RF 7.5GHz 100mA
V5 DZ23C3V9 Dio A SOT23 dual cc zener 3.9V 0.3W
V5 ۱SV242 Tosh DT SMINI ۲ x varicap 39pF
V6 DZ23C4V3 Dio A SOT23 dual cc zener 4.3V 0.3W
V6p BAP65-05W NXP B SOT323 cc dual pin diode RF sw
V7 DZ23C4V7 Dio A SOT23 dual cc zener 4.7V 0.3W
V8 DZ23C5V1 Dio A SOT23 dual cc zener 5.1V 0.3W
V8 BAP1321-03 NXP I SOT323 pin diode to 3GHz
V9 DZ23C5V6 Dio A SOT23 dual cc zener 5.6V 0.3W
V10 DZ23C6V2 Dio A SOT23 dual cc zener 6.2V 0.3W
V10 PBR951 NXP N SOT23 npn UHF wb RF ft 8.5GHz
V11 ۳SK131 Nec UQ SOT143 dg VHF mosfet www.ecukar.ir
V11 ۳SK242 Nec UQ SOT343 dg VHF mosfet
V11 BFT25A NXP A SOT23 npn UHF low pwr amp RF ft 3.5GHz
V11 DZZ23C6V8 Dio A SOT23 dual cc zener 6.8V 0.3W
V12 BFG6/X Phi TQ SOT143 npn RF fT 8GHz 50mA
V12 DZZ23C7V5 Dio A SOT23 dual cc zener 7.5V 0.3W
V12 ۳SK131 Nec UQ SOT143 dg VHF mosfet
V12 ۳SK242 Nec UQ SOT343 dg VHF mosfet
V13 ۳SK131 Nec UQ SOT143 dg VHF mosfet
V13 ZC932 Zet C SOT23 ۵ – ۱۷pF hyperabrupt varicap
V13 ۳SK242 Nec UQ SOT343 dg VHF mosfet
V13 DZZ23C8V2 Dio A SOT23 dual cc zener 8.2V 0.3W
V14 ZC931 Zet C SOT23 ۴ -۱۳٫۵pF hyperabrupt varicap
V14 DZZ23C9V1 Dio A SOT23 dual cc zener 9.1V 0.3W
V14 BFG92A/X NXP X SOT143 npn wb Ft 5GHz 15V 25mA
V15 ZC930 Zet C SOT23 ۳ – ۹pF hyperabrupt varicap
V15 DZZ23C10 Dio A SOT23 dual cc zener 10V 0.2W
V15 BFG93A/X NXP X SOT143 npn wb Ft 6GHz 12V 35mA
V16 ZC934 Zet C SOT23 ۲۵ – ۹۵pF hyperabrupt varicap
V16 DZZ23C11 Dio A SOT23 dual cc zener 11V 0.3W
V17 ZC933 Zet C SOT23 ۱۲ – ۴۲pF hyperabrupt varicap
V17 DZZ23C12 Dio A SOT23 dual cc zener 12V 0.3W
V18 DZZ23C13 Dio A SOT23 dual cc zener 13V 0.3W
V19 DZZ23C15 Dio A SOT23 dual cc zener 15V 0.3W
V20 DZZ23C16 Dio A SOT23 dual cc zener 16V 0.3W
V21 ۳SK222 Nec UQ SOT143 dg VHF mosfet
V21 ۳SK246 Nec UQ SOT343 dg VHF mosfet
V21 DZZ23C18 Dio A SOT23 dual cc zener 18V 0.3W
V22 ۳SK222 Nec UQ SOT143 dg VHF mosfet
V22 ۳SK246 Nec UQ SOT343 dg VHF mosfet
V22 DZZ23C22 Dio A SOT23 dual cc zener 22V 0.3W
V23 DZZ23C22 Dio A SOT23 dual cc zener 22V 0.3W
V24 DZZ23C24 Dio A SOT23 dual cc zener 24V 0.3W
V25 DZZ23C27 Dio A SOT23 dual cc zener 27V 0.3W
V26 BFG67/XR NXP WQ SOT143R npn RF fT 8GHz 50mA
V26 DZZ23C30 Dio A SOT23 dual cc zener 30V 0.3W
V27 DZZ23C33 Dio A SOT23 dual cc zener 33V 0.3W
V28 DZZ23C36 Dio A SOT23 dual cc zener 36V 0.3W
V29 DZZ23C39 Dio A SOT23 dual cc zener 39V 0.3W
V30 DZZ23C43 Dio A SOT23 dual cc zener 43V 0.3W
V31 DZZ23C47 Dio A SOT23 dual cc zener 47V 0.3W
V32 DZZ23C51 Dio A SOT23 dual cc zener 51V 0.3W
V50 VP0610T Sil M p-ch enh mosfet -60V 120mA
pVA BGU7041 Phi XF SOT363 MMIC 3.3V 10dB gain 1GHz no gain/bypass pins 75ohm www.ecukar.ir
VAp BF1217WR NXP UQ SOT343R n-ch mosfet UHF amp
VB MSC2295-B Mot H npn RF 150MHz fT 20V
VB BF1118W NXP ZS SOT343 n-ch mosfet rf sw + diode
pVB BGU7041 Phi XF SOT363 MMIC 3.3V 10dB gain 1GHz no gain pin 75ohm  www.ecukar.ir
VC MSC2295-C Mot H npn RF 150MHz fT 20V
VC BF1118WR NXP ZT SOT343R n-ch mosfet rf sw + diode
VCp BF1118 NXP ZS SOT143 n-ch mosfet rf sw + diode
VDp BF1118R NXP ZT SOT143R n-ch mosfet rf sw + diode
VO ۲SC3803O Tos P SOT89 npn hf sw/amp hfe 70-140 comp 2SA1483
VP CMDZ12L CSC I SOD323 zener 250mW Iz 0.5mA 12V
VR ۲SC3803R Tos P SOT89 npn hf sw/amp hfe 40-80 comp 2SA1483
VY ۲SC3803Y Tos P SOT89 npn hf sw/amp hfe 120-240 comp 2SA1483
VY ۲SC3914 San N SOT23 npn prebiased sw comp 2SA1520

 

 

کتاب کدهای smd   . دیتاشیت  قطعات الکترونیک – تعداد پایه های قطعه –  سلف – دیود  – خازن — مقاومت – ترانزیستور –  ای سی –  resistor — self-  diode- ic –  ecu – micro – شماتیک – دیتا شیت – تعمیرات الکترونیک – تعمیرات ایسیو – برد ایسیو – آموزش تعمیر ایسیو – Ecu repair – لحیم کاری -استپر موتور -datasheet  ایسیو –  تعمیر برق خودرو – bm34  bsi  بوش  زیمنس  دلفی  bosch  simens  برد الکترونیک  برق خودرو   نقشه برق  لحیم کاری  هویه  هیتر  بلوور  منبع تغذیه  اسیلوسکوپ  لووپ  لوپ loop  ذره بین   پنس  قلع کش  نور بالا  نور پایین  بخاری  کولر  تعمیرات  ساده   ایسیوکار   www.ecukar.ir