اولین کد روی قطعه حرف  است

کد قطعه قطعه      سازنده    تعداد پایه و شکل ظاهری سایز قطعه مشخصات             
U BB545 Sie I SOD323 ۲۰-۲pF varicap
U BB145 Phi I SOD 523 Low Voltage Varicap
U1 BCX19 Mot N SOT23 BC337   www.ecukar.ir
U1p BCX19 Phi N SOT23 BC337
U1t BCX19 Phi N SOT23 BC337
U1 BGX50A Sie BQ SOT143 quad ring Si sw diodes
U1A ۳SK230A Nec UQ SOT143 dg RF mosfet
U1B ۳SK230B Nec UQ SOT143 dg RF mosfet
U1C ۳SK231C Nec UQ SOT143 dg RF mosfet
U1D ۳SK231D Nec UQ SOT143 dg RF mosfet
U1E ۳SK252E Nec UQ SOT143 dg RF mosfet
U1E ۳SK254E Nec UQ SOT343 dg RF mosfet
U1G ۳SK253G Nec UQ SOT143 dg RF mosfet
U1G ۳SK255G Nec UQ SOT343 dg RF mosfet
U2 BCX20 Phi N SOT23 BC338
U2t BCX20 Phi N SOT23 BC338
U3 BSS64 Phi N SOT23 ۱۲۰V 0.25A 0.2W
U4 BCX19R Phi R SOT23R BC337
U5 BCX20R Phi R SOT23R BC338
U6 BSS64R Phi R SOT23R ۱۲۰V 0.25A 0.2W
U7 BSR13 SGS N SOT23 ۲N2222
U7 ۳SK320 Tosh DW SC61 dg GaAsfet
U7p BSR13 Phi N SOT23 ۲N2222
U7t BSR13 Phi N SOT23 ۲N2222
U8 BSR14 SGS N SOT23 ۲N2222A
U8p BSR14 Phi N SOT23 ۲N2222A
U8t BSR14 Phi N SOT23 ۲N2222A
U16 ۲SC4183 Nec N npn RF 5V fT1GHz hFE 60-120
U17 ۲SC4183 Nec N npn RF 5V fT1GHz hFE 90-180
U18 ۲SC4183 Nec N npn RF 5V fT1GHz hFE 120-240
U21 ۲SC4185 Nec N npn RF 10V fT2.4GHz hFE 40-80
U22 ۲SC4185 Nec N npn RF 10V fT2.4GHz hFE 60-120
U23 ۲SC4185 Nec N npn RF 10V fT2.4GHz hFE 90-180
U55 ۳SK134B Nec UQ SOT143 dg mosfet   www.ecukar.ir
U55 ۳SK245 Nec UQ SOT343 dg mosfet
U56 ۳SK134B Nec UQ SOT143 dg mosfet
U56 ۳SK245 Nec UQ SOT343 dg mosfet
U65 ۳SK135A Nec UQ SOT143 dg mosfet
U66 ۳SK135A Nec UQ SOT143 dg mosfet
U71 BSR13R SGS R SOT23R ۲N2222
U71 ۳SK177 Nec UQ SOT143 dg GaAsfet Idss 5-15mA
U71 ۳SK299 Nec UQ SOT343 dg GaAsfet Idss 5-15mA
U72 ۳SK177 Nec UQ SOT143 dg GaAsfet Idss10-25mA
U72 ۳SK299 Nec UQ SOT343 dg GaAsfet Idss 10-25mA
U73 ۳SK177 Nec UQ SOT143 dg GaAsfet Idss 20-35mA
U73 ۳SK299 Nec UQ SOT343 dg GaAsfet Idss 20-35mA
U74 ۳SK177 Nec UQ SOT143 dg GaAsfet Idss 30-40mA
U74 ۳SK299 Nec UQ SOT343 dg GaAsfet Idss 30-40mA
U76 ۳SK206 Nec UQ SOT143 dg GaAsfet Idss 10-25mA
U77 ۳SK206 Nec UQ SOT143 dg GaAsfet Idss 20-35mA
U78 ۳SK206 Nec UQ SOT143 dg GaAsfet Idss 30-50mA
U79 ۳SK206 Nec UQ SOT143 dg GaAsfet Idss 45-80mA
U81 BSR14R SGS R SOT23R ۲N2222A    www.ecukar.ir
U87 ۳SK176A Nec UQ SOT143 dg mosfet
U88 ۳SK176A Nec UQ SOT143 dg mosfet
U90 ۳SK223 Nec UQ SOT143 dg mosfet
U90 ۳SK243 Nec UQ SOT343 dg mosfet
U91 ۳SK223 Nec UQ SOT143 dg mosfet
U91 ۳SK243 Nec UQ SOT143 dg mosfet
U92 BSR17A Fch N SOT23 ۲N3904
U92p BSR17A Phi N SOT23 ۲N3904
U94 ۳SK224D Nec UQ SOT143 dg mosfet
U94 ۳SK244D Nec UQ SOT343 dg mosfet
U95 ۳SK224E Nec UQ SOT143 dg mosfet
U95 ۳SK244E Nec UQ SOT143 dg mosfet
UB ۲SB852K Roh N pnp darlington comp 2SD1383K
UB BZT52C4V3 Dio I SOD123 ۳۰۰ mW zener 5% 4.3V
UF ۳SK293 Tosh DW SC61 dg mosfet UHF amp, 3SK291
UH ۳SK260 Tosh DW SC61 dg mosfet TV mixer, 3SK151
UI ۳SK259 Tosh DW SC61 dg mosfet VHF/UHF amp, 3SK253
UK ۳SK294 Tosh DW SC61 dg mosfet VHF/UHF amp, 3SK292
UN ۳SK274 Tosh DW SC61 dg GaAsfet UHF amp, 3SK240
UO ۳SK249 Tosh DW SC61 dg mosfet UHF amp, 3SK232
UP CMDZ11L CSC I SOD323 zener 250mW Iz 0.5mA 11V
UR ۳SK256 Tosh DW SC61 dg mosfet UHF amp, 3SK207
UT ۳SK257 Tosh DW SC61 dg mosfet VHF amp, 3SK225
UT5 ۲SC4555-5 San N SOT23 lf gp hfe 130-270 npn
UT6 ۲SC4555-6 San N SOT23 lf gp hfe 200-400 npn
UT7 ۲SC4555-7 San N SOT23 lf gp hfe 300-600 npn
UU ۳SK258 Tosh DW SC61 dg mosfet VHF amp, 3SK226
UY ۲SC3913 San N SOT23 npn prebiased sw comp 2SA1519

 

 

کتاب کدهای smd   . دیتاشیت  قطعات الکترونیک – تعداد پایه های قطعه –  سلف – دیود  – خازن — مقاومت – ترانزیستور –  ای سی –  resistor — self-  diode- ic –  ecu – micro – شماتیک – دیتا شیت – تعمیرات الکترونیک – تعمیرات ایسیو – برد ایسیو – آموزش تعمیر ایسیو – Ecu repair – لحیم کاری -استپر موتور -datasheet  ایسیو –  تعمیر برق خودرو – bm34  bsi  بوش  زیمنس  دلفی  bosch  simens  برد الکترونیک  برق خودرو   نقشه برق  لحیم کاری  هویه  هیتر  بلوور  منبع تغذیه  اسیلوسکوپ  لووپ  لوپ loop  ذره بین   پنس  قلع کش  نور بالا  نور پایین  بخاری  کولر  تعمیرات  ساده   ایسیوکار   www.ecukar.ir