اولین کد روی قطعه عدد  ۹  است

کد قطعه قطعه      سازنده    تعداد پایه و شکل ظاهری سایز قطعه مشخصات             
۹ BC849 Mot N SOT23 BC 549B
۹ BB179 Phi I SOD523 UHF varicap 2-11.5pf
۹۱ ZV931V2 Zet I SOD523 ۴-۱۳٫۵pF hyperabrupt varicap
۹۱ DTA113TKA Roh N SC59 pnp dtr R11k0 50V 100mA
۹۱A FMMT591A Zet N SOT23 pnp 40V 1A 0.5W fT 150 MHz
۹۲ ZV932V2 Zet I SOD523 ۵٫۵-۱۷pF hyperabrupt varicap
۹۲ GDZ4.7B Vis I SOD323 zener 200mW 4.7V www.ecukar.ir
۹۲ EDZ4.7B Roh I EMD2 ۱۵۰mW zener 4.7V
۹۲ VDZ4.7B Roh I VMD2 ۱۵۰mW zener 4.7V
۹۲V BFP92A Tfk W npn RF 6GHz 16V 30mA
۹۳ ZV933V2 Zet I SOD523 ۱۲-۴۲pF hyperabrupt varicap
۹۳ DTA143TE Roh N EMT3 pnp dtr R1 4k7 50V 100mA
۹۳ DTA143TUA Roh N SC70 pnp dtr R1 4k7 50V 100mA
۹۳ DTA143TKA Roh N SC59 pnp dtr R1 4k7 50V 100mA
۹۳R S593TR Vis UQ SOT143R biased dg mosfet MOSIC 5V uhf tv tuners
۹۴ DTA114TE Roh N EMT3 pnp dtr R1 10k 50V 100mA
۹۴ DTA114TUA Roh N SC70 pnp dtr R1 10k 50V 100mA
۹۴ DTA114TKA Roh N SC59 pnp dtr R1 10k 50V 100mA
۹۴R S594TR Vis UQ SOT143R biased dg mosfet MOSIC 5V uhf tv tuners
۹۵ DTA124TE Roh N EMT3 pnp dtr R1 22k 50V 100mA
۹۵ DTA124TCA Roh N SOT23 pnp dtr R1 22k 50V 100mA
۹۵ DTA124TKA Roh N SC59 pnp dtr R1 22k 50V 100mA
۹۵R S595TR Vis UQ SOT143R biased dg mosfet MOSIC 5V uhf tv tuners
۹۶ DTA144TE Roh N EMT3 pnp dtr R1 47k 50V 100mA
۹۶ DTA144TUA Roh N SC70 pnp dtr R1 47k 50V 100mA
۹۶ DTA144TKA Roh N SC59 pnp dtr R1 47k 50V 100mA
۹۹ DTA115TE Roh N EMT3 pnp dtr R1 100k 50V 100mA
۹۹ DTA115TUA Roh N SC70 pnp dtr R1 100k 50V 100mA
۹۹ DTA115TKA Roh N SC59 pnp dtr R1 100k 50V 100mA
۹۹R S949TR Vis UQ SOT143R biased dg uhf mosfet MOSIC for TV tuners 9V
۹۱۱ PZM9.1NB1 Phi C SOT346 ۹٫۱V 0.3W zener www.ecukar.ir
۹۱۲ PZM9.1NB2 Phi C SOT346 ۹٫۱V 0.3W zener
۹۱۳ PZM9.1NB3 Phi C SOT346 ۹٫۱V 0.3W zener
۹۱۳ S913T Vis W SOT143 biased dg mosfet MOSIC 9V uhf tv tuners
۹۴۹ S949T Vis W SOT143 biased dg uhf mosfet MOSIC for TV tuners 9V
۹۴۹ ZXTP2008Z Dio P SOT89 pnp 30V 5.5A lo vcesat
۹۵۱ ZXTP2027F Dio N SOT23 pnp 60V 4A 1.2W comp ZXTN2018F
۹۵۳ ZXTP2013Z Dio P SOT89 pnp 100V 3.5A lo vcesat
۹۵۵ ZXTP2014Z Dio P SOT89 pnp 140V 3A lo vcesat
۹۵۵ ZXTP23140BF Dio N SOT23 pnp 140V 2.5A lo vcesat
۹۸۲ S886T Vis W SOT143 biased dg uhf mosfet MOSIC for TV tuners 12V
۹A FMMT2369AR Zet R SOT23 ۲N2369A www.ecukar.ir
۹A DTA125TUA Roh N SC70 pnp dtr R1 200k 50V 100mA
۹A DTA125TKA Roh N SC59 pnp dtr R1 200k 50V 100mA
۹A PLVA650A Phi C SOT23 ۵٫۰V avalanche reg diode
۹A1 PZM9.1NB2A Phi A SOT346 dual ca 9.1V 0.3W zener
۹B NJM79L03UA NJR KQR SOT89 ۷۹L reg 3.0V 0.1A
۹B PLVA653A Phi C SOT23 ۵٫۳V avalanche reg diode
۹C NJM79L05UA NJR KQR SOT89 ۷۹L reg 5.0V 0.1A
۹C PLVA656A Phi C SOT23 ۵٫۶V avalanche reg diode
۹D PLVA659A Phi C SOT23 ۵٫۹V avalanche reg diode
۹E NJM79L06UA NJR KQR SOT89 ۷۹L reg 6.0V 0.1A
۹E PLVA662A Phi C SOT23 ۶٫۲V avalanche reg diode
۹F PLVA665A Phi C SOT23 ۶٫۵V avalanche reg diode
۹G NJM79L08UA NJR KQR SOT89 ۷۹L reg 8.0V 0.1A
۹G PLVA668A Phi C SOT23 ۶٫۸V avalanche reg diode
۹H NJM79L09UA NJR KQR SOT89 ۷۹L reg 9.0V 0.1A
۹J PLVA2650A Phi A SOT23 dual ca 5.0V reg diode
۹K NJM79L12UA NJR KQR SOT89 ۷۹L reg 12V 0.1A
۹K PLVA2653A Phi A SOT23 dual ca 5.3V reg diode
۹L NJM79L15UA NJR KQR SOT89 ۷۹L reg 15V 0.1A
۹L PLVA2656A Phi A SOT23 dual 5.60V reg diode
۹M NJM79L18UA NJR KQR SOT89 ۷۹L reg 18V 0.1A
۹M PLVA2659A Phi A SOT23 dual ca 5.9V reg diode
۹N PLVA2662A Phi A SOT23 dual ca 6.2V reg diode
۹N CMDZ2L2 CSC I SOD323 zener 250mW Iz 0.5mA 2.2V
۹O PLVA2665A Phi A SOT23 dual ca 6.5V reg diode
۹P NJM79L24UA NJR KQR SOT89 ۷۹L reg 24V 0.1A
۹P PLVA2668A Phi A SOT23 dual ca 6.8V reg diode
۹P BCX70HR Zet R SOT23 BCX70H
۹P CMDZ39L CSC I SOD323 zener 250mW Iz 0.5mA 39V
۹R FMMT2369R Zet R SOT23 ۲N2369 www.ecukar.ir
۹V1 PZM9.1NB Phi C SOT346 ۹٫۱V 0.3W zener
۹Y1 BZV49-C9V1 Phi O SOT89 ۹٫۱V 1W zener

 

 

کتاب کدهای smd   . دیتاشیت  قطعات الکترونیک – تعداد پایه های قطعه –  سلف – دیود  – خازن — مقاومت – ترانزیستور –  ای سی –  resistor — self-  diode- ic –  ecu – micro – شماتیک – دیتا شیت – تعمیرات الکترونیک – تعمیرات ایسیو – برد ایسیو – آموزش تعمیر ایسیو – Ecu repair – لحیم کاری -استپر موتور -datasheet  ایسیو –  تعمیر برق خودرو – bm34  bsi  بوش  زیمنس  دلفی  bosch  simens  برد الکترونیک  برق خودرو   نقشه برق  لحیم کاری  هویه  هیتر  بلوور  منبع تغذیه  اسیلوسکوپ  لووپ  لوپ loop  ذره بین   پنس  قلع کش  نور بالا  نور پایین  بخاری  کولر  تعمیرات  ساده   ایسیوکار   www.ecukar.ir