شابلون های ایسیو های والئو pl4   ،  ساژم  s2000

والئو j35    ،  والئو  j34   ،  ساژم  sl96

شابلون valeo j35 j34 sl96 s2000

دوستان فایلهای زیر رو دانلود کنید و روی کاغذ   A4  با اندازه   (۲۱*۲۹٫۷) سانتیمتر  پرینت بگیرید .

سپس مربع ها رو  با قیچی یا کاتر ببرید و استفاده کنید .